اصالت ما

گروه کشاورزی و زعفران کاری زرگل زعفران ، شرکت سهامی خاص و مالکیت صد درصد خصوصی است.

ما کار اجدادی خود را در زمینه ی تولید، فراوری و صادرات زعفران خالص و ناب خراسان جنوبی (قاینات) که قدیمی ترین ناحیه در تولید زعفران ایرانی از ۱۷۰۰ سال پیش از این است، ادامه میدهیم.

نخستین واحد فراوری مدرن زعفران ، برابر با استانداردهای بین المللی را در همین ناحیه و درست در میان مزارع زعفران و زرشک، به دور از هیاهوی شهرها و نواحی صنعتی مجاور ، احداث نموده ایم.

ما تجربه ی ۳ نسل را در تاریخچه ی فعالیت های خود داریم و اکنون بالغ بر چهل سال است که در بازارهای جهانی ، زعفران خالص ایران را عرضه می نماییم. همه ی اینها ما را قادر ساخته تا بهترین محصول یعنی زعفران به معنای واقعی آن را تولید و در دسترس علاقمندان قرار دهیم.

پس از موفقیت در بیش از ۴۵ بازار هدف صادراتی در کشورهای جهان، اکنون بهترین زعفران خود را مستقیما و بدون واسطه در اختیار مصرف کننده ی داخلی قرار می دهیم و امکان خرید مستقیم زعفران، به عنوان یک گیاه ارزشمند را برای همه ی هموطنان عزیز فراهم می نماییم.

شما تفاوت یک محصول عالی و خالص را با زعفران زرگل به وضوح خواهید دید. هر آنچه را که باید از زعفران بدانید از ما بخواهید.

زعفران خالص زرگل، تنها یک چاشنی، ادویه، دارو و طعم دهنده ی شگفت انگیز نیست بلکه زعفران زرگل علاوه بر اینها یک سرمایه است.

با ما همراه باشید تا بهترین های زعفران را به شما یاد آوری کنیم.

یمکنک الاتصال بنا مع طریق emial:   info@zaferooni.com
جوال: ۶۱۷۴-۳۹۶-۹۳۳-۰۰۹۸

Наши предки работали в сфере производства, переработки и экспорта шафрана чистого Южной Хорасан (Ghayenat) Старейший район иранской шафрана из ۱۷۰۰ лет назад, будет продолжаться. Первый современный процессор шафран, эквивалентно международных стандартов в этой области, и прямо в полях шафраном и барбариса, вдали от шума города и окружающей промышленных зон, построили.
У нас есть опыт трех поколений в истории наших производственной деятельности шафрана и в настоящее время более чем сорок лет на мировом рынке, мы предлагаем чистого шафрана Иран. Все это позволило нам производить лучшие шафрана, шафран и положить любители доступны.
После успеха в более чем ۴۵ странах на мировом рынке экспорта, в настоящее время является лучшим шафран прямо и непосредственно размещены на внутреннем потребительском и торговых объектов напрямую шафран, как ценное растение, чтобы обеспечить всех наших соотечественников запрос.

Вы видите разницу между высоким и чистым шафран будете четко видеть Zrgl. Все, что вы должны знать, шафран спросите у нас

خرید سی سی کم خرید سی سی کم