رسالت ما

از آنجایی که زعفران یک فراورده کشاورزی طبیعی و مورد نیاز جوامع می باشد ، شرکت زرگل ، رسالت خود را تولید زعفران در شرایط کاملا بهداشتی و رعایت مسائل فنی در حفظ کیفیت طبیعی زعفران از نقطه ی برداشت گل از مزرعه دانسته ، بطوری که نیاز و انتظار مصرف کننده از هر ملیت و سلیقه ای در جهان به عنوان محصولی دارای عطر ، رنگ و خصوصیات طبیعی منحصر بفرد به این فراورده تامین گردد.

تولید فراورده های جانبی زعفران و توسعه بازار جهانی زعفران ایران رسالت ماست.

خرید سی سی کم خرید سی سی کم